eDotace

Plzeňský kraj

2017 Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje

Účel podpory

Poskytování finanční podpory Plzeňského kraje na obnovu poškozených nepoznatelných válečných hrobů a pietních míst. Podpora je určena na opravu nepoznatelných válečných hrobů, válečný hrob tedy musí být v evidenci veden jako nepoznatelný v části „Opravy v CZ“. Finanční podporu lze čerpat i na opravu bezprostředního okolí takovéhoto válečného hrobu nebo pietního místa a přímého přístupu k němu. Finanční spoluúčast kraje na realizaci akce opravy nepoznatelného válečného hrobu je max. 90 % z celkových nákladů.


Důvod podpory

Systematická pomoc při obnově poznatelného stavu válečných hrobů a pietních míst na území Plzeňského kraje.


Potenciální žadatelé

Žadatelem může být pouze osoba, která je dle zákona povinna pečovat o válečný hrob.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 25.1.2017
Žádosti od 6.3.2017 0:00:00
Žádosti do 1.4.2017 0:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 12. 6. 2017

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 200 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Petra Jarošová petra.jarosova@plzensky-kraj.cz +420377195531  
Jarmila Syslová jarmila.syslova@plzensky-kraj.cz +420377195556  
Ing. Ivan Kraus ivan.kraus@plzensky-kraj.cz +420377195788  
Ing. Milan Jenčík milan.jencik@plzensky-kraj.cz +420377195007  
Mgr. Václav Baxa vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz +420377195406  
Bc. Petr Bunda petr.bunda@plzensky-kraj.cz +420724525201  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-programu-pece-o-valecne-hroby-pdf
Pravidla dotačního titulu
Pravidla programu péče o válečné hroby.pdf
Stáhnout vh-zadost-docx
Ostatní přiloha dotačního titulu
VH žádost.docx
Stáhnout 2017-vh-zaverecna-zprava-formular
Ostatní přiloha dotačního titulu
2017 VH zaverecna-zprava-formular
Schválené žádosti
Neschválené žádosti