eDotace

Plzeňský kraj

Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2017

Účel podpory

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který je blíže specifikován v žádosti o dotaci. Tento projekt musí souviset s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET. Celková částka dotačního programu je 7 000 000 Kč.


Důvod podpory

Rozvoj optických datových sítí v Plzeňském kraji


Potenciální žadatelé

Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 30.12.2016
Žádosti od 31.1.2017 0:00:00
Žádosti do 28.7.2017 23:59:00
Lhůta pro rozhodnutí 11.4.2017, 12.6.2017, 11.9.2017

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 7 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 250 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Aleš Tuček CSc. ales.tucek@plzensky-kraj.cz +420377195565  
Mgr. Jarmila Pechátová jarmila.pechatova@plzensky-kraj.cz +420377195636  
Jiří Sieber jiri.sieber@plzensky-kraj.cz +420377195312  
Jiřina Balejová jirina.balejova@plzensky-kraj.cz +420377195131  
Bc. Iveta Maciarzová iveta.maciarzova@plzensky-kraj.cz +420377195546 referent na úseku informatiky

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-s-prilohami-pro-vyplneni
Pravidla dotačního titulu
Pravidla s přílohami pro vyplnění
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Povinná příloha
Stáhnout pravidla-dotacniho-programu-camelnet-2017
Pravidla dotačního titulu
Podepsaná pravidla dotačního programu
Stáhnout priloha-c-7-strategie-rozvoje-site-camelnet
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-6-cestne-prohlaseni-zadatele-o-cerpani-prostredku-na-projekt
Čestné prohlášení
Schválené žádosti
Neschválené žádosti