eDotace

Plzeňský kraj

Bezpečné branky 2016

Účel podpory

Program Bezpečné branky 2016 je vyhlášen s cílem zvýšit bezpečnost dětí na fotbalových hřištích a ostatních sportovištích v Plzeňském kraji instalací bezpečných branek. Z programu lze hradit pouze náklady spojené se zakoupením a instalací branek, které splňují normu ČSN EN 748:2013 v případě branek fotbalových, normu ČSN EN 749:2005 v případě branek na házenou nebo ČSN EN 750:2005 v případě branek pro pozemní hokej v souladu s § 3 – 5 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Důvod podpory

Vzhledem k tomu, že většina úrazů byla způsobena nevhodným zacházením s brankami či jejich nesprávným ukotvením, nedodržením řádné údržby apod., Plzeňský kraj upozorňuje na nutnost dodržování pravidel a povinností v souvislosti s používáním branek na sportovištích a zajišťování důsledné kontroly a realizování bezpečnostních opatření zodpovědnými osobami.


Potenciální žadatelé

Viz Pravidla pro žadatele a příjemce dotace/příspěvku z dotačního programu BEZPEČNÉ BRANKY 2016.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 4.1.2016
Žádosti od 4.2.2016 0:00:00
Žádosti do 29.2.2016 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2016

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Dominika Strolená dominika.strolena@plzensky-kraj.cz +420377195101  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout formular-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout cestne-prohlaseni
Čestné prohlášení
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout souhlas-se-zverejnenim-osobnich-udaju
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout financni-vyporadani
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout pravidla-dotacniho-titulu
Pravidla dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti