eDotace

Plzeňský kraj

Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1

Účel podpory

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech na území Plzeňského kraje. Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 15.7.2015. Typy podporovaných kotlů jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1" (Příloha č. 1). Podporovaný kotel musí být v době podání žádosti uveden v Seznamu registrovaných výrobků uvedeném na webových stránkách Státního fondu pro životní prostředí ČR.


Důvod podpory

Zlepšení kvality ovzduší v Plzeňském kraji.


Potenciální žadatelé

Fyzické osoby.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 15.12.2015
Žádosti od 20.1.2016 8:00:00
Žádosti do 29.2.2016 15:10:00
Lhůta pro rozhodnutí 30.6.2016

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 162 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 127 500 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Jitka Fialová jitka.fialova@plzensky-kraj.cz +420377195689  
Mgr. Lenka Platzová lenka.platzova@plzensky-kraj.cz +420377195485  
Zuzana Chalupná zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz +420377195774  
Ing. Lucie Hájková lucie.hajkova@plzensky-kraj.cz +420377195166  
Eva Křenková eva.krenkova@plzensky-kraj.cz +420377195455  
Eva Křenková eva.krenkova@plzensky-kraj.cz +420377195455  
Mgr. Martina Beránková martina.berankova@plzensky-kraj.cz +420377195620  
Jana Soukupová jana.soukupova@plzensky-kraj.cz +420377195768  
Schválené žádosti
Neschválené žádosti