eDotace

Plzeňský kraj

Dotační titul č. 1: Udržitelná škola

Účel podpory

Jedná se o podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách, které vedou společnost k pozitivnímu vztahu a úctě k přírodě, k jejím hodnotám a přírodnímu bohatství. K pochopení souvislostí je zapotřebí environmentálně vzdělaná populace, která je ochotna přemýšlet, jednat a vést trvale udržitelný život.


Důvod podpory

podpora škol k vytvoření co nejlepších podmínek pro realizaci výuky s environmentální tématikou, a to s využitím moderních výukových metod (místně zakotvené učení, učení venku, apod.)


Potenciální žadatelé

mateřské škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a církevní škola), příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 28.3.2024
Žádosti od 29.4.2024 0:00:00
Žádosti do 13.5.2024 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31. 12. 2024

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Alena Otčenášková alena.otcenaskova@plzensky-kraj.cz +420377195594 referent na úseku životního prostředí, dotace, EVVO

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-prispevku
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout formular-c-1-podrobny-popis-projektu-vcetne-polozkoveho-rozpoctu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-c-2-prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-c-3-identifikace-zadatele-a-jeho-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-c-4-cestne-prohlaseni-hospodarska-cinnost
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-c-5-financni-vyporadani-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout logo-zdrava-krajina
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti