eDotace

Plzeňský kraj

2024 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy

Účel podpory

Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy Příspěvek je určen na opravy požární techniky nebo pořízení věcných prostředků pro zvýšení akceschopnosti JSDHO, zejména na osobní ochranné pomůcky, na věcné prostředky podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a na vybavení nad rámec minimálního vybavení dle této vyhlášky. Příspěvek lze použít i na pořízení radiových spojových prostředků či požárního příslušenství zásahových požárních automobilů, na provedení technické prohlídky požární techniky či revize věcných prostředků požární ochrany. Náklady na nákup jednoho samostatného majetku či na opravu jednoho samostatného majetku nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč. Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci.


Důvod podpory

Cílem je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.


Potenciální žadatelé

Finanční podpora z tohoto programu může být poskytnuta pouze obci, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany. Dotace bude poskytnuta pouze pro odborně a personálně způsobilé JSDHO.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 26.1.2024
Žádosti od 1.3.2024 0:00:00
Žádosti do 31.3.2024 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 6/24

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 11 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 60 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Ivan Kraus ivan.kraus@plzensky-kraj.cz +420377195788 vedoucí oddělení dotací a projektu Bezpečný kraj
Petra Jarošová petra.jarosova@plzensky-kraj.cz +420377195531  
Mgr. Marianna Zumr marianna.zumr@plzensky-kraj.cz +420377195556  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout priloha-c-7-pravidel-prispevek-na-vv
Čestné prohlášení
Stáhnout pravidla-jsdho-2024
Pravidla dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti