eDotace

Plzeňský kraj

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje 2024

Účel podpory

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje, především se jedná o udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, v případě pamětních desek může být dotace určena v odůvodněných případech i na jejich zhotovení. Pomníkem se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a pamětní desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající historické události, významné osobnosti, první a druhý československý odboj nebo oběti první světové války, nacistického teroru v letech 1938 – 1945, nebo komunistického režimu. Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany.


Důvod podpory

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje s důrazem na zachování jejich významu, historické a architektonické hodnoty.


Potenciální žadatelé

Žádost podává vlastník objektu či nemovitosti, na níž se má instalovat pamětní deska. V případě stavby ve spoluvlastnictví podává žádost jen jeden ze spoluvlastníků, a to za souhlasu ostatních formou čestného prohlášení. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 19.12.2023
Žádosti od 19.1.2024 0:00:00
Žádosti do 17.4.2024 17:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 10.06.2024

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Petr Bunda petr.bunda@plzensky-kraj.cz +420377195361 Administrátor dotací na oddělení památkové péče - tel.: 377 195 361

Přílohy

Název Popis
Stáhnout priloha-c-2-pravidel-program-pomniky-a-hroby-vyuctovani-2024
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 2) Pravidel_Program pomníky a hroby - vyúčtování 2024
Stáhnout pravidla-program-pomniky-a-valecne-hroby-2024
Pravidla dotačního titulu
Pravidla program POMNÍKY A VÁLEČNÉ HROBY 2024
Stáhnout vzor-zadosti-pomniky-a-revitalizace-2024
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor žádosti pomníky a revitalizace 2024
Stáhnout priloha-c-1a-pravidel-program-pomniky-a-hroby-prohlaseni-a-rozpocet-obce-2024
Čestné prohlášení
Příloha č. 1a) Pravidel_Program pomníky a hroby - prohlášení a rozpočet_obce 2024
Stáhnout priloha-c-1b-pravidel-program-pomniky-a-hroby-prohlaseni-a-rozpocet-po-2024
Čestné prohlášení
Příloha č. 1b) Pravidel_Program pomníky a hroby - prohlášení a rozpočet_PO 2024
Stáhnout priloha-c-1c-pravidel-program-pomniky-a-hroby-prohlaseni-a-rozpocet-fo-2024
Čestné prohlášení
Příloha č. 1c) Pravidel_Program pomníky a hroby - prohlášení a rozpočet_FO 2024
Schválené žádosti
Neschválené žádosti