eDotace

Plzeňský kraj

Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2024

Účel podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí (v případě parasportů např. elektrický sportovní vozík apod.). • poskytnutí podpory na vybudování, obnovu a modernizaci sportovišť, která jsou v užívání obcí, svazku obcí nebo ve vlastnictví právnických osob působících v oblasti sportu, případně ve vlastnictví fyzických osob • přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji, přispět ke zvýšení kvality stávajících sportovních zařízení, rozšíření ploch sportovních zařízení • podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními kluby a sportující veřejností • podpora infrastruktury a sportovního vybavení osob se speciálními potřebami, zajištění a zvýšení dostupnosti sportovních zařízení pro parasportovce


Důvod podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí (v případě parasportů např. elektrický sportovní vozík apod.). • poskytnutí podpory na vybudování, obnovu a modernizaci sportovišť, která jsou v užívání obcí, svazku obcí nebo ve vlastnictví právnických osob působících v oblasti sportu, případně ve vlastnictví fyzických osob • přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji, přispět ke zvýšení kvality stávajících sportovních zařízení, rozšíření ploch sportovních zařízení • podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními kluby a sportující veřejností • podpora infrastruktury a sportovního vybavení osob se speciálními potřebami, zajištění a zvýšení dostupnosti sportovních zařízení pro parasportovce


Potenciální žadatelé


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 6.12.2023
Žádosti od 8.1.2024 0:00:01
Žádosti do 31.1.2024 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2024

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 20 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 2 500 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Dominika Strolená dominika.strolena@plzensky-kraj.cz +420377195101 referent na úseku mládeže a sportu
Tomáš Král tomas.kral@plzensky-kraj.cz +420377195432  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpora-vybudovani-a-modernizace-sportovist-2024
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce
Stáhnout formular-zadosti-sp-2024
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádosti
Schválené žádosti
Neschválené žádosti