eDotace

Plzeňský kraj

Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2024

Účel podpory

Na základě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje je cílem tohoto programu finančně podporovat mezinárodní projekty a výměny mládeže. Cílem tohoto programu je výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání. Program je zpřístupněn i těm mladým lidem, kteří jsou zdravotně, sociálně, ekonomicky, geograficky či etnicky znevýhodněni. Zdokonaluje se jazyková vybavenost a dochází k odbourávání bariér při vzájemné komunikaci, což je důležitou součástí přípravy dětí a mládeže na soužití ve sjednocené Evropě. Cílem je také podpora spolupráce s partnerskými regiony Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže.


Důvod podpory

Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Mezinárodní projekty a výměny mládeže jsou realizovány v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a strategií Evropské unie pro mládež na období let 2019-2027.


Potenciální žadatelé

viz Pravidla pro žadatele


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 6.12.2023
Žádosti od 8.1.2024 0:00:00
Žádosti do 31.1.2024 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2024

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Hana Dadučová hana.daducova@plzensky-kraj.cz +420377195321 referent na úseku prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Barbora Štychová barbora.stychova@plzensky-kraj.cz +420377195745  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout formular-zadosti-ms-2024
Čestné prohlášení
Formulář žádosti
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele-ms-2024
Ostatní přiloha dotačního titulu
Prohlášení zřizovatele - obce
Stáhnout formular-vyuctovani-ms-2024
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář finančního vypořádání
Stáhnout pravidla-mezinarodni-spoluprace-2024
Pravidla dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti