eDotace

Plzeňský kraj

Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2024

Účel podpory

1) Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama) 2) Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví Plzeňského kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí, archívních materiálů, vzpomínek pamětníků apod.) 3) Digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru nebo digitalizace vzácných fondů (rukopisy, staré tisky, mapy, vzácné novodobé dokumenty aj.)


Důvod podpory

• poskytovat přímou i nepřímou podporu rozvoje vydávání tištěných neperiodických publikací a rozvoje autorské literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji • oživení autorské literární tvorby v Plzeňském kraji za účelem prohloubení vztahu obyvatel Plzeňského kraje ke svému regionu; podpora identity a prestiže regionálních lokalit • podpora rozvoje veřejného a autorského čtení v přímé návaznosti na vydání díla podpořeného z tohoto dotačního programu • podpora autorské literární tvorby mladých a začínajících autorů • podpora uchování existujících i tvorba nových kulturních hodnot


Potenciální žadatelé

a) žadateli nemohou být kraje jako územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace; státem zřizované příspěvkové organizace b) žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu c) žadatel má sídlo / místo podnikání / bydliště na území Plzeňského kraje anebo má realizovaný projekt přímou souvislost s Plzeňským krajem


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 19.12.2023
Žádosti od 19.1.2024 0:00:00
Žádosti do 15.4.2024 16:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 10.6.2024

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 800 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 150 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Pavlína Steidlová pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz +420377195799 referent na úseku kultury
PhDr. Pavel Suk Ph. D. pavel.suk@plzensky-kraj.cz +420377195470  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-literatura-2024
Pravidla dotačního titulu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout c-1a-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-obec
Čestné prohlášení
obce, dobrovolné svazky obcí
Stáhnout c-1b-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-pravnicke-osoby
Čestné prohlášení
právnické osoby
Stáhnout c-1c-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby-podnikajici
Čestné prohlášení
fyzická osoba podnikající
Stáhnout c-1d-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby
Čestné prohlášení
fyzická osoba
Stáhnout c-2a-anotace-a-specifikace-projektu-autorska
Popis dotačního titulu
Anotace a specifikace projektu - autorská tvorba
Stáhnout c-2b-anotace-a-specifikace-projektu-odborna
Popis dotačního titulu
Anotace a specifikace projektu - odborná literatura
Stáhnout c-2c-anotace-a-specifikace-projektu-digitalizace
Popis dotačního titulu
Anotace a specifikace projektu - digitalizace
Stáhnout c-3-nahled-uziti-loga-plzenskeho-kraje
Ostatní přiloha dotačního titulu
Náhled užití loga Plzeňského kraje
Stáhnout c-4a-zaverecna-zprava
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyúčtování - Závěrečná zpráva
Stáhnout c-4b-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyúčtování použití dotace
Stáhnout c-4c-cestovni-ucet-vzor
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyúčtování - Cestovní účet pro vyúčtování cestovních náhrad
Stáhnout c-5-seznam-prijemcu-povinnych-vytisku
Ostatní přiloha dotačního titulu
Seznam příjemců povinných výtisků
Stáhnout vzor-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor žádosti pro podání v aplikaci eDotace
Schválené žádosti
Neschválené žádosti