eDotace

Plzeňský kraj

Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2023

Účel podpory

Účelem dotačního programu je zvýšení motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů formou poskytnutí neinvestičních finančních prostředků středním školám vyučujícím technické obory a zároveň zvýšit motivaci středních škol k prezentaci technických oborů a získání většího zájmu ke studiu technických oborů.


Důvod podpory

Účelem dotačního programu je zvýšení motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů formou poskytnutí neinvestičních finančních prostředků středním školám vyučujícím technické obory a zároveň zvýšit motivaci středních škol k prezentaci technických oborů a získání většího zájmu ke studiu technických oborů.


Potenciální žadatelé

Příjemcem příspěvku mohou být střední školy zřizované Plzeňským krajem. Žádost o příspěvek mohou podat střední školy zřizované Plzeňským krajem, které jsou vhodným způsobem vybaveny a jsou schopny poskytnout žákům II. stupně základních škol, přípravu pro studium technických oborů na středních školách v Plzeňském kraji.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 4.8.2023
Žádosti od 4.8.2023 0:00:01
Žádosti do 5.9.2023 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.10.2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Alena Altmanová alena.altmanova@plzensky-kraj.cz +420377195437 referent na úseku organizace školství

Přílohy

Název Popis
Stáhnout cestne-prohlaseni-zadatele-o-dotaci-z-rozpoctu-pk-2022-pravnicke-osoby
Čestné prohlášení
Stáhnout vyhlaseni-dotacniho-programu-motivace-pro-technicke-vzdelavani-mladeze-plzenskeho-kraje-v-roce-2023
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele o příspěvek
Stáhnout zadost-o-dotaci-motivace-2023
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-k-vyuctovani-dotace-motivace-2023
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti