eDotace

Plzeňský kraj

Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2023 – 2. kolo

Účel podpory

Cílem programu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2023 – 2. kolo je podpora k vytvoření dostatečných možností volnočasových sportovních aktivit dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, podpora pravidelné i ostatní sportovní činnosti dětí a mládeže, podpora při pořádání a organizaci sportovních akcí a sportovních soutěží pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci Plzeňského kraje, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže zaměřených na sportovní a tělovýchovnou činnost, podpora propagace sportu a jeho pozitivního působení na hodnotovou orientaci dětí a mládeže, soutěživost, rozvoj všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých, podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro sport a zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem včetně podpory činnosti paralympijského týmu. Podpora materiálně technického vybavení sportovních organizací, příspěvek na náklady spojené s provozem a údržbou objektů sloužících k provozování pravidelné sportovní činnosti.


Důvod podpory

Cílem programu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2023 – 2. kolo je podpora k vytvoření dostatečných možností volnočasových sportovních aktivit dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, podpora pravidelné i ostatní sportovní činnosti dětí a mládeže, podpora při pořádání a organizaci sportovních akcí a sportovních soutěží pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci Plzeňského kraje, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže zaměřených na sportovní a tělovýchovnou činnost, podpora propagace sportu a jeho pozitivního působení na hodnotovou orientaci dětí a mládeže, soutěživost, rozvoj všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých, podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro sport a zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem včetně podpory činnosti paralympijského týmu. Podpora materiálně technického vybavení sportovních organizací, příspěvek na náklady spojené s provozem a údržbou objektů sloužících k provozování pravidelné sportovní činnosti.


Potenciální žadatelé


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 30.5.2023
Žádosti od 29.6.2023 0:00:01
Žádosti do 7.7.2023 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 5 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Dominika Strolená dominika.strolena@plzensky-kraj.cz +420377195101 referent na úseku mládeže a sportu

Přílohy

Název Popis
Stáhnout priloha-pravidla-podpora-telovychovy-a-sportu-v-roce-2023
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Prohlášení zřizovatele / příspěvková organizace obce
Stáhnout formular-zadosti-tv-2023
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádosti
Stáhnout 2-kolo-formular-zadosti-sport-2023
Ostatní přiloha dotačního titulu
2. kolo - formulář žádosti
Stáhnout 2-kolo-pravidla-podpora-telovychovy-a-sportu-v-roce-2023
Pravidla dotačního titulu
2. kolo - pravidla pro žadatele a příjemce dotace - Podpora tělovýchovy a sportu
Stáhnout 2-kolo-formular-vyuctovani-dotace-ts-2023
Ostatní přiloha dotačního titulu
2. kolo - formulář vyúčtování
Schválené žádosti
Neschválené žádosti