eDotace

Plzeňský kraj

Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2023

Účel podpory

Dotační titul je určen malým obcím Plzeňského kraje na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenné nebo pojízdné prodejny obsluhující jejich území. Obec může žádat o dotaci pro kamennou prodejnu, kterou sama provozuje (až 200 tis. Kč), na úhradu energií, pokud se prodejna nachází v budově obce a obec bez náhrady hradí náklady na el. energii nebo plyn za provozovatele prodejny (až 80 tis. Kč), případně na příspěvek pro provozovatele prodejny (20 - 50 tis. Kč). Obec může žádat o dotaci na kamennou prodejnu až pro tři části obce do 250 obyvatel. Podmínkou je, že v místě (obci, části obce) je pouze jedna prodejna a neobsluhuje ji pojízdná prodejna.


Důvod podpory

Snaha Plzeňského kraje napomoci udržení kamenných a pojízdných prodejen v nejmenších obcích a zajištění potravinové obslužnosti venkova.


Potenciální žadatelé

O dotaci může požádat pouze OBEC Plzeňského kraje (bez ohledu na to, kdo prodejnu provozuje): 1. obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 500, 2. obec Plzeňského kraje s počtem 501 - 2000 obyvatel, pokud žádá o dotaci na prodejnu, která se nachází v části obce do 250 obyvatel. Žádost nemůže být podána pro prodejnu, které byla schválena dotace z DT Obchůdek 2021+ v Plzeňském kraji (2. výzva) - seznam podpořených prodejen je v přílohách dotačního titulu.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 25.4.2023
Žádosti od 25.5.2023 0:00:01
Žádosti do 5.6.2023 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí jednání ZPK 4. 9. 2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 255 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Michaela Černá michaela.cerna@plzensky-kraj.cz +420377195305 pro okresy Klatovy a Tachov
Bc. Petra Hessová petra.hessova@plzensky-kraj.cz +420377195695 pro okresy Plzeň-jih a Plzeň-město
Bc. Lenka Šmejkalová lenka.smejkalova@plzensky-kraj.cz +420377195764 pro okresy Plzeň-sever a Rokycany
Mgr. Václav Baxa vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz +420377195406 pro okres Domažlice

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-prodejny-2023
Pravidla dotačního titulu
PRAVIDLA DT
Stáhnout zadost-o-dotaci
Čestné prohlášení
Formulář ŽÁDOST O DOTACI povinná příloha
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu-2023
Čestné prohlášení
Formulář Přehled majetkových vztahů povinná příloha
Stáhnout cestne-prohlaseni-provozovatele-prodejny
Čestné prohlášení
Formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE PRODEJNY povinná příloha žádosti na kamennou prodejnu (kromě žádosti pouze na energie)
Stáhnout cestne-prohlaseni-el-energie
Čestné prohlášení
Formulář Čestné prohlášení - el. energie povinná příloha pro obce, které žádají o úhradu nákladů na el. energii
Stáhnout cestne-prohlaseni-plyn
Čestné prohlášení
Formulář Čestné prohlášení - plyn povinná příloha pro obce, které žádají o úhradu nákladů na plyn
Stáhnout formular-zva
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA)
Stáhnout zadost-o-dotaci-vzor-vyplneni-2023
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění formuláře Žádost o dotaci
Stáhnout obchudek-vyzva-2023
Ostatní přiloha dotačního titulu
Pro tyto prodejny NELZE ŽÁDAT - schválené dotace 2. výzvy Obchůdek 2021+ v PK
Schválené žádosti
Neschválené žádosti