eDotace

Plzeňský kraj

Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2023

Účel podpory

Projekty podporující prorodinné aktivity, které nejsou sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Mezigenerační projekty jsou zacílené na vzájemné obohacování generací předáváním znalostí, dovedností a zkušeností. Dále jde o podporu aktivit, které pomáhají rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, do které se dostávají celodenní péčí o dítě. Program podpory mateřských a rodičovských center byl vyhlášen a realizován již v období let 2011 až 2021. V minulém roce se program rozšířil o mezigenerační komunitní centra. Finanční podpora mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji umožňuje rozšíření a zkvalitnění jejich aktivit. Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2023 předpokládá na podporu mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center částku 1.000.000 Kč.


Důvod podpory

Finanční podpora mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji


Potenciální žadatelé

spolek, pobočný spolek, ústav, církevní organizace a obecně prospěšná společnost provozující mezigenerační komunitní, mateřské a/nebo rodičovské centrum, případně jiná právnická osoba provozující mezigenerační komunitní, mateřské a/nebo rodičovské centrum.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 8.3.2023
Žádosti od 11.4.2023 0:00:00
Žádosti do 4.5.2023 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí červen 2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 50 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Markéta Trhlíková marketa.trhlikova@plzensky-kraj.cz +420377195178 referent na úseku sociálních věcí
Mgr. Andrea Vovolková andrea.vovolkova@plzensky-kraj.cz +420377195589 referent na úseku sociálních věcí
Ing. Lenka Čechová lenka.cechova@plzensky-kraj.cz +420377195756 referent na úseku sociálních služeb
JUDr. Richard Holan richard.holan@plzensky-kraj.cz   právník

Přílohy

Název Popis
Stáhnout vyhlaseni-dotacniho-programu-2023-doc
Popis dotačního titulu
Vyhlášení dotačního programu 2023
Stáhnout pravidla-dotacniho-programu-2023
Pravidla dotačního titulu
Pravidla dotačního programu 2023
Stáhnout cestne-prohlaseni-2023
Čestné prohlášení
čestné prohlášení
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Přehled majetkových vztahů
Stáhnout formular-zadosti-2023
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádosti
Stáhnout formular-pro-vyuctovani-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář pro vyúčtování dotace
Schválené žádosti
Neschválené žádosti