eDotace

Plzeňský kraj

Akumulační nádrže II.

Účel podpory

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám, v rodinných domech na území Plzeňského kraje, je instalace akumulační nádrže u kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako hlavní zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů.


Důvod podpory

Zlepšení kvality ovzduší v Plzeňském kraji.


Potenciální žadatelé

Fyzické osoby.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 23.3.2023
Žádosti od 2.5.2023 8:00:00
Žádosti do 29.9.2023 13:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 40 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Lenka Platzová lenka.platzova@plzensky-kraj.cz +420377195485  
Ing. Eva Platzová eva.platzova@plzensky-kraj.cz +420377195689  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout vyzva
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-1-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-2-koncept-smlouvy
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-c-1-zadost-o-poskytnuti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-c-2-protokol-o-zapojeni-akumulacni-nadrze-do-otopne-soustavy
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout vzor-obalky
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti