eDotace

Plzeňský kraj

Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2023

Účel podpory

Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras.


Důvod podpory

Podpořit rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje


Potenciální žadatelé

Města, obce, obecně prospěšné společnosti, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí, organizace destinačního managementu se sídlem na území Plzeňského kraje, které byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy, zájmová sdružení právnických osob, právnické osoby vzniklé dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 30.12.2022
Žádosti od 30.1.2023 0:00:00
Žádosti do 23.2.2023 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 03.04.2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 800 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Petr Michalec petr.michalec@plzensky-kraj.cz +420377195441 referent na úseku cestovního ruchu
Mgr. Klára Růžková klara.ruzkova@plzensky-kraj.cz +420377195123  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-z-dotacniho-programu-podpora-rozvoje-cykloturistiky-a-cyklisticke-dopravy-v-plzenskem-kraji-pro-rok-2023
Pravidla dotačního titulu
Pravidla
Stáhnout c-1a-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
Povinná prohlášení - obce, svazky obcí, atd.
Stáhnout c-1b-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
Povinná prohlášení - ostatní právnické osoby
Stáhnout c-2a-zaverecna-zprava
Ostatní přiloha dotačního titulu
Závěrečná zpráva
Stáhnout c-2b-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyúčtování použití dotace
Schválené žádosti
Neschválené žádosti