eDotace

Plzeňský kraj

Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2023

Účel podpory

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 11. června 2018 schválilo usnesením č. 669/18 strategický dokument Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji. Dokument nastavil cíle a priority sportovní politiky Plzeňského kraje. V souladu s tímto dokumentem Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2932/22 ze dne 5. 12. 2022 dotační program/titul „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2023“ (dále jen „Program“) a schvaluje Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2023“ (dále jen „Pravidla“). Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí (v případě parasportů např. elektrický sportovní vozík apod.).  poskytnutí podpory na vybudování, obnovu a modernizaci sportovišť, která jsou v užívání obcí, svazku obcí nebo ve vlastnictví právnických osob působících v oblasti sportu, případně ve vlastnictví fyzických osob  přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji, přispět ke zvýšení kvality stávajících sportovních zařízení, rozšíření ploch sportovních zařízení  podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními kluby a sportující veřejností  podpora infrastruktury a sportovního vybavení osob se speciálními potřebami, zajištění a zvýšení dostupnosti sportovních zařízení pro parasportovce


Důvod podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní aktivity a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu a sportu, podporovat parasport, přispět k vytvoření podmínek aktivního životního stylu. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí (v případě parasportů např. elektrický sportovní vozík apod.).


Potenciální žadatelé


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 7.12.2022
Žádosti od 7.1.2023 0:00:01
Žádosti do 5.2.2023 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 15 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 2 500 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Dominika Strolená dominika.strolena@plzensky-kraj.cz +420377195101 referent na úseku mládeže a sportu

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpora-vybudovani-a-modernizace-sportovist-2023
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce
Stáhnout formular-zadosti-sp-2023
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádosti
Stáhnout formular-vyuctovani-sp23
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář vyúčtování
Schválené žádosti
Neschválené žádosti