eDotace

Plzeňský kraj

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2023

Účel podpory

Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje.


Důvod podpory

Podrobnosti k dotačnímu programu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, závazné podmínky, kritéria pro hodnocení, max. výše dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ viz přílohy.


Potenciální žadatelé

viz Pravidla pro žadatele


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 7.12.2022
Žádosti od 9.1.2023 0:00:00
Žádosti do 6.2.2023 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Karel Holan karel.holan@plzensky-kraj.cz +420377195090 referent OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-titulu-podpora-volnocasovych-aktivit-deti-a-mladeze-v-roce-2023
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce
Stáhnout formular-zadosti-2023
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádosti
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Prohlášení zřizovatele
Stáhnout formular-vyuctovani-2023
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář vyúčtování
Schválené žádosti
Neschválené žádosti