eDotace

Plzeňský kraj

Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2023

Účel podpory

Plzeňský kraj bude podporovat organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji na úhradu nákladů, které tyto organizace vynakládají v souvislosti se zajištěním svého provozu a činnosti. Bude podporovat rekondiční/edukační pobyty, které umožní zdravotně postiženým a chronicky nemocným občanům péči mimo jejich domácí prostředí a bude podporovat konání vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů.


Důvod podpory

Dlouhodobý záměr Plzeňského kraje podporovat nestátní neziskové organizace, které sdružují zdravotně postižené a chronicky nemocné občany na území Plzeňského kraje s cílem zkvalitnění jejich života.


Potenciální žadatelé

Spolek, ústav (oba dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), obecně prospěšná společnost (dle zákona č. 248/1995 Sb.)


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 22.11.2022
Žádosti od 4.1.2023 0:00:01
Žádosti do 24.1.2023 22:59:59
Lhůta pro rozhodnutí do konce března 2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 800 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 3 800 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Michaela Štruncová michaela.struncova@plzensky-kraj.cz +420377195767 referent na úseku sociálních služeb

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-zp-2023
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele
Stáhnout zadost-zp-2023-upravena
Popis dotačního titulu
Žádost o dotaci
Stáhnout priloha-a
Popis dotačního titulu
Příloha A
Stáhnout priloha-b
Popis dotačního titulu
Příloha B
Stáhnout priloha-c
Popis dotačního titulu
Příloha C
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Přehled majetkových vztahů
Stáhnout cestne-prohlaseni-zadatele-o-dotaci-z-rozpoctu-plzenskeho-kraje
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení žadatele
Stáhnout financni-vyporadani-dotace-2023-formular
Ostatní přiloha dotačního titulu
Finanční vypořádání dotace
Schválené žádosti
Neschválené žádosti