eDotace

Plzeňský kraj

Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2023

Účel podpory

Účelem podpory je zabezpečit zdraví, ochranu a bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před zdravotními, sociálními, ekonomickými škodami a dopady v podobě trestné činnosti, která je s drogami spojena. Podpora v rámci tohoto Programu se vztahuje pouze na základní činnosti poskytované v rámci příslušného druhu sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Důvod podpory

Program je vyhlášen s cílem podpory realizace projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji organizacemi, které prostřednictvím poskytovaných služeb pomáhají na území kraje řešit sekundární či terciární drogovou problematiku.


Potenciální žadatelé

Žadatelem mohou být realizátoři protidrogových projektů, kteří mají platnou certifikaci odborné způsobilosti adiktologických služeb uznávanou Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPP) a podali si na rok 2023 žádost na RVKPP o finanční podporu a prostřednictvím poskytovaných služeb pomáhají na území Plzeňského kraje řešit sekundární či terciární drogovou problematiku. Žadatelem dotace může být pouze subjekt, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a je uveden v základní síti v platném střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji. Žadatelem nemůže být subjekt, který má závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 22.11.2022
Žádosti od 4.1.2023 0:00:00
Žádosti do 25.1.2023 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 30.04.2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 800 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 2 800 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Pavlína Kučerová pavlina.kucerova@plzensky-kraj.cz +420377195087 krajský protidrogový koordinátor, koordinátor prevence kriminality

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-z-dotacniho-titulu-program-podpory-projektu-protidrogove-prevence-v-plzenskem-kraji-2023
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2023“
Stáhnout formular-vyuctovani-2023
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář vyúčtování 2023
Stáhnout formular-zadosti-o-poskytnuti-neinvesticnich-financnich-prostredku
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádosti o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků z dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2023“
Schválené žádosti
Neschválené žádosti