eDotace

Plzeňský kraj

Nadání 2022

Účel podpory

Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění. Výpis z evidence skutečných majitelů se netýká následujících žadatelů: školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí!!


Důvod podpory

Důvodem podpory je zajištění péče o nadané žáky na SŠ, rozvoj jejich talentu a zájmu o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory.


Potenciální žadatelé

Střední školy z Plzeňského kraje


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 30.6.2022
Žádosti od 1.8.2022 0:00:01
Žádosti do 26.8.2022 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 270 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 270 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Karel Holan karel.holan@plzensky-kraj.cz +420377195090 referent OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Přílohy

Název Popis
Stáhnout formular-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-vyuctovani
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout pravidla-nadani-2022
Pravidla dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti