eDotace

Plzeňský kraj

Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2022

Účel podpory

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže: * Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje. * Podpora při pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu. * Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji. * Podpora preventivních a ekovýchovných aktivit. * Podpora činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem. * Aktivity spojené s distanční výukou ve školách a školských zařízeních, online komunikací apod.


Důvod podpory

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže.


Potenciální žadatelé

viz Pravidla pro žadatele a příjemce dotace/příspěvku z dotačního titulu Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2022


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 25.1.2022
Žádosti od 1.3.2022 0:00:00
Žádosti do 1.8.2022 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 40 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Hana Dadučová hana.daducova@plzensky-kraj.cz +420377195321 referent na úseku prevence sociálně patologických jevů

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-mikrogranty-2022
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout formular-zadosti-mikrogranty-2022
Čestné prohlášení
Formulář žádosti
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele-mikrogranty-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
prohlášení zřizovatele
Stáhnout financni-vyporadani-mikrogranty-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
formulář vyúčtování
Schválené žádosti
Neschválené žádosti