eDotace

Plzeňský kraj

Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství Evropy/světa v roce 2022

Účel podpory

Účelem dotačního programu je podpora sportovců, kteří se účastní mistrovství světa (dále jen MS) nebo mistrovství Evropy (dále jen ME) v roce 2022. Podpora není určena pro týmy. Upozornění: Veškeré vzniklé náklady, které bude příjemce uplatňovat v rámci dotace, je nutné uhradit z bankovního účtu příjemce/žadatele.


Důvod podpory

- odlehčení finanční zátěže sportovců spojené s účastí na MS a ME - podpora talentovaných jedinců z Plzeňského kraje ve sportovní činnosti - prezentace Plzeňského kraje ve světě/Evropě prostřednictvím sportovců z Plzeňského kraje


Potenciální žadatelé

Způsobilým žadatelem o finanční dotaci v tomto dotačním programu je fyzická osoba účastnící se MS/ME v individuálním sportu s trvalým pobytem v Plzeňském kraji nebo právnická osoba, v níž je sportovec v individuálním sportu s trvalým pobytem v Plzeňském kraji, řádně registrován. Právnická osoba, která může být žadatelem, je pouze: - spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů - pobočný spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 24.1.2022
Žádosti od 25.2.2022 0:00:00
Žádosti do 26.8.2022 12:15:00
Lhůta pro rozhodnutí 90 od přijetí žádosti

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 400 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Petra Buřičová petra.buricova@plzensky-kraj.cz +420377195319 referent na úseku dotací
Eva Ptáčníková eva.ptacnikova@plzensky-kraj.cz +420377195233  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout zadost-o-dotaci-formular-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádosti o dotaci
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-2022
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce z dotačního titulu "Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na ME/MS v roce 2022"
Stáhnout formular-vyuctovani-2022-final
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář k vyúčtování
Schválené žádosti
Neschválené žádosti