eDotace

Plzeňský kraj

Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2022

Účel podpory

Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras.


Důvod podpory

Podpořit rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje


Potenciální žadatelé

Města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, které byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy, zájmová sdružení právnických osob, právnické osoby vzniklé dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 21.12.2021
Žádosti od 21.1.2022 0:00:00
Žádosti do 22.2.2023 0:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 04.04.2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 200 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 800 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Petr Michalec petr.michalec@plzensky-kraj.cz +420377195441 referent na úseku cestovního ruchu
Mgr. Klára Růžková klara.ruzkova@plzensky-kraj.cz +420377195123  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-z-dotacniho-programu-podpora-rozvoje-cykloturistiky-a-cyklisticke-dopravy-v-plzenskem-kraji-pro-rok-2022
Pravidla dotačního titulu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout c-1a-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Povinná prohlášení (obec, dobrovolný svazek obcí)
Stáhnout c-1b-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Povinná prohlášení (právnické osoby)
Stáhnout c-2a-zaverecna-zprava
Ostatní přiloha dotačního titulu
Závěrečná zpráva
Stáhnout c-2b-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyúčtování použití dotace
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-z-dotacniho-programu-podpora-rozvoje-cykloturistiky-a-cyklisticke-dopravy-v-plzenskem-kraji-pro-rok-2022
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout c-1a-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
Stáhnout c-1b-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
Stáhnout c-2a-zaverecna-zprava
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout c-2b-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti