eDotace

Plzeňský kraj

Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022

Účel podpory

Na základě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a v souladu s Koncepcí podpory mládeže na období 2014–2020 a návaznými dokumenty je cílem tohoto programu finančně podporovat mezinárodní projekty a výměny mládeže, které navazují na Bílou knihu Evropské komise o mládeži, přijatou Evropskou komisí 21. listopadu 2001. Cílem tohoto programu je výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání. Program je zpřístupněn i těm mladým lidem, kteří jsou zdravotně, sociálně, ekonomicky, geograficky či etnicky znevýhodněni. Zdokonaluje se jazyková vybavenost a dochází k odbourávání bariér při vzájemné komunikaci, což je důležitou součástí přípravy dětí a mládeže na soužití ve sjednocené Evropě. Cílem je také podpora spolupráce s partnerskými regiony Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže. V důsledku možných epidemiologických opatření proti šíření Covid 19 lze dle aktuální situace podpořit také online a neprezenční formy mezinárodní spolupráce.


Důvod podpory

Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Mezinárodní projekty a výměny mládeže jsou realizovány v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje, Koncepcí podpory mládeže na období 2014 - 2020 a navazujícími dokumenty, strategií Evropské unie pro mládež na období let 2019-2027 a rovněž navazují na Bílou knihu Evropské komise o mládeži, která byla přijata Evropskou komisí 21. 11. 2001.


Potenciální žadatelé

viz Pravidla pro žadatele


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 8.12.2021
Žádosti od 10.1.2022 0:00:00
Žádosti do 31.1.2022 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31. 12. 2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Barbora Štychová barbora.stychova@plzensky-kraj.cz +420377195745 referent na úseku mládeže a sportu

Přílohy

Název Popis
Stáhnout formular-zadosti-ms-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
formulář žádosti
Stáhnout formular-vyuctovani-ms-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
formulář vyúčtování
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele-ms-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
prohlášení zřizovatele
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-mezinarodni-spoluprace-2022
Pravidla dotačního titulu
pravidla pro žadatele a příjemce
Schválené žádosti
Neschválené žádosti