eDotace

Plzeňský kraj

Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2022

Účel podpory

Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež na území Plzeňského kraje, adaptačních pobytů zejména žáků 1. a 6. ročníků základních škol a studentů 1. ročníků středních škol, dále podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů. Prioritou jsou projekty zaměřené na realizaci certifikovaných programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních.


Důvod podpory

Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na děti a mládež na území Plzeňského kraje, adaptačních pobytů zejména žáků 1. a 6. ročníků základních škol a studentů 1. ročníků středních škol, dále podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů.


Potenciální žadatelé

Žadateli mohou být školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory dle čl. II. těchto Pravidel. Žadateli mohou být i zřizovatelé škol a školských zařízení.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 8.12.2021
Žádosti od 10.1.2022 0:00:00
Žádosti do 31.1.2022 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 700 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 80 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Hana Dadučová hana.daducova@plzensky-kraj.cz +420377195321 referent na úseku prevence sociálně patologických jevů

Přílohy

Název Popis
Stáhnout formular-zadosti-skoly-2022
Čestné prohlášení
Formulář žádosti
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele-skoly-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
Prohlášení zřizovatele
Stáhnout formular-vyuctovani-skoly-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář finančního vypořádání
Stáhnout pravidla-prevence-skoly-2022
Pravidla dotačního titulu
Pravidla DT
Schválené žádosti
Neschválené žádosti