eDotace

Plzeňský kraj

Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2022

Účel podpory

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který je blíže specifikován v žádosti o dotaci. Tento projekt musí souviset s doplněním datového fondu projektu technické mapy - DTM DMVS PK. Celková částka dotačního programu je 5 000 000 Kč.


Důvod podpory

Rozvoj datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji


Potenciální žadatelé

Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje v souladu s Pravidly programu.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 1.12.2021
Žádosti od 3.1.2022 17:13:36
Žádosti do 18.4.2022 17:13:36
Lhůta pro rozhodnutí Termíny zastupitelstva PK - 13.6.2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 5 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 500 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Jana Stehlíková jana.stehlikova@plzensky-kraj.cz +420377195269 informatik
Ing. Antonín Procházka antonin.prochazka@plzensky-kraj.cz +420377195276  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout dotacni-program-dtm-2022-a-jeho-prilohy-podepsany
Pravidla dotačního titulu
Podepsaná pravidla dotačního titutlu včetně příloh
Schválené žádosti
Neschválené žádosti