eDotace

Plzeňský kraj

PŘEDŽÁDOST - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany

Účel podpory

Předmětem podpory poskytované vlastníkům nebo spoluvlastníkům je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 a to za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje (tepelné čerpadlo, kotel výhradně na biomasu, plynový kondenzační kotel) v rodinném domě, bytové jednotce v bytovém domě nebo trvale obývaném rekreačním objektu na území Plzeňského kraje. Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 1.1.2021. Základní kritérium pro splnění podmínky domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně. Sledovány budou běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.


Důvod podpory

Zlepšení kvality ovzduší v Plzeňském kraji.


Potenciální žadatelé

Fyzické osoby.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 12.10.2021
Žádosti od 15.11.2021 8:00:00
Žádosti do 31.3.2022 14:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 30.4.2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 270 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 180 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Lucie Hájková lucie.hajkova@plzensky-kraj.cz +420377195759 pověřena zastupováním ved.odd.real.projektů ochrany ovzduší
Jana Soukupová jana.soukupova@plzensky-kraj.cz +420377195768  
Marcela Bártová marcela.bartova@plzensky-kraj.cz +420377195601  
Bc. Magda Kadlecová magda.kadlecova@plzensky-kraj.cz +420377195538  
Zuzana Chalupná zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz +420377195774  
Mgr. Jana Farková jana.farkova@plzensky-kraj.cz +420377195100  
Bc. Lucie Franková lucie.frankova@plzensky-kraj.cz +420377195620  
Mgr. Lenka Platzová lenka.platzova@plzensky-kraj.cz +420377195485  
Ing. Eva Platzová eva.platzova@plzensky-kraj.cz +420377195689  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout vyzva-predzadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti