eDotace

Plzeňský kraj

Žadatel
Typ žadatele Právnická osoba
Oficiální název Město Hrádek
00258725
DIČ CZ00258725
Detail žádosti
Dotační titul 2020 Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2020
Číslo žádosti 050PD00029
Datum doručení 26.3.2020
Požadovaná částka 175 000 Kč
Schválená částka  
Stav žádosti Neposkytnuto
Ostatní informace
Název akce ČOV Hrádek - zpracování projektové dokumentace - doplnění technologie kalového hospodářství
Účel dotace Předmětem projektu je doplnění technologie kalového hospodářství na ČOV Hrádek, jedná se o instalaci šnekového listu v novém objektu (mobilní kontejner nebo zděný objekt), který bude umístěn vedle stávajících lagun, pro kalolis je navržena nová vodovodní přípojka a nová elektropřípojka, Účelem stabilizace a hygienizace čistírenských kalů vápnem je jeho úprava, která zabezpečí nepřekročení povolených koncentrací nežádoucích látek, zejména mikroorganismů. Součástí technologie je odvodňovací zařízení, plnící čerpadlo, dávkovací čerpadlo, snímač průtoku kalu, rozváděč, automatická flokulační jednotka, jímka filtrátu, čerpadlo filtrátu, šnekový dopravník a kompresor.
Důvod neposkytnutí Vážená paní, vážený pane, ve smyslu ustanovení § 10a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 48/20 ze dne 21. 12. 2020, Vám tímto sděluji, že Vaší žádosti o poskytnutí dotace podané v rámci dotačního programu Ekologické investiční projekty 2020 (dotační tituly Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2020 a Podpora protipovodňových opatření 2020) nebylo vyhověno. Důvodem je vyčerpání finanční alokace tohoto dotačního programu určené pro rok 2020.
Ostatní žádosti