eDotace

Plzeňský kraj

Žadatel
Typ žadatele Právnická osoba
Oficiální název ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Plzeň Slovany
45330824
DIČ  
Detail žádosti
Dotační titul 2017 Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017
Číslo žádosti 017SP00044
Datum doručení 8.3.2017
Požadovaná částka 96 000 Kč
Schválená částka  
Stav žádosti Neposkytnuto
Ostatní informace
Název akce Údržba a drobné opravy areálu střelnice Plzeň Košutka
Účel dotace Jedná se o opravy a celkovou údržbu střeleckého areálu Plzeň Košutka o výměře 42.974 m2 a 5 budov (střelnice, zázemí viz příloha).
Důvod neposkytnutí Požadované dotace/příspěvky v roce 2017 výrazně přesáhly částku alokovanou v rozpočtu Plzeňského kraje. Z tohoto důvodu nebylo možné vyhovět všem žadatelům o poskytnutí dotace i v případech, kdy žádost o dotaci splňovala náležitosti, základní priority a cíle programu. V případě srovnatelné kvality projektu, bylo přihlédnuto k hledisku regionální proporcionality.
Ostatní žádosti