Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019

Základní informace

Účel podpory

Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.


Důvod podpory

Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.


Potenciální žadatelé

Žadateli a zároveň příjemci dotace mohou být subjekty bez ohledu na jejich právní formu vykazující ekonomickou činnost v oblasti prvovýroby zemědělských produktů na území Plzeňského kraje a jsou evidováni podle příslušného právního předpisu (Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství). Zároveň žadatel musí splňovat následující kritéria: •Odpovídá definici mikropodniku, •Obhospodařuje maximálně 200ha zemědělské půdy evidované v LPIS, •Žadatel neobdržel investiční dotaci z PRV a PRV 2014-2020 na stejný předmět dotace.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 21. 3. 2019
Žádosti od 30. 4. 2019 0:00:00
Žádosti do 31. 5. 2019 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.7.2019

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Karel Novák karel.novak@plzensky-kraj.cz +420377195328  

Přílohy

Název Popis
pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout
formular-prilohy-c-o
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout
formular-prilohy-g-i
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout
formular-prilohy-m
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout
formular-prilohy-a
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout
Schválené žádosti
Neschválené žádosti