Naplňování Koncepce podpory mládeže v Plzeňském kraji

Základní informace

Účel podpory

Cílem programu je: a) podpořit naplňování cílů Koncepce podpory a mládeže na období 2014 - 2020, b) podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání v PK, c) podpořit dialog mladých lidí se zástupci PK, d) vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých NNO, tak aktivit určených pro neorganizované děti a mládež v PK, e) navýšit objem finančních prostředků určených na podporu mládeže v PK, f) rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží, podpořit východu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a respektu.


Důvod podpory

Přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali své potřeby přizpůsobovat neustále se měnícímu demokratickému prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi i v aktivní participaci ve společnosti.


Potenciální žadatelé


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 13. 12. 2017
Žádosti od 15. 1. 2018 0:00:00
Žádosti do 5. 2. 2018 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2018

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 674 031 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Karel Holan karel.holan@plzensky-kraj.cz +420377195090  

Přílohy

Název Popis
cestne-prohlaseni
Čestné prohlášení
Stáhnout
formular-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout
prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout
souhlas-se-zverejnenim-osobnich-udaju
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout
pravidla-pro-zadatele
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout
formular-vyuctovani-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout
Schválené žádosti
Neschválené žádosti