Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2018

Základní informace

Účel podpory

Plzeňský kraj bude podporovat organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji na úhradu nákladů, které tyto organizace vynakládají v souvislosti se zajištěním své činnosti, bude podporovat rekondiční/edukační pobyty, které umožňují zdravotně postiženým a chronicky nemocným péči mimo jejich domácí prostředí a bude podporovat konání vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů.


Důvod podpory

Důvodem podpory je dlouhodobý záměr Plzeňského kraje finančně podporovat nestátní neziskové organizace, které sdružují zdravotně postižené a chronicky nemocné občany na území Plzeňského kraje s cílem zkvalitnění jejich života.


Potenciální žadatelé

spolek, ústav (oba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) obecně prospěšná společnost (podle zákona č. 248/1995 Sb.)


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 31. 10. 2017
Žádosti od 30. 11. 2017 0:00:00
Žádosti do 31. 12. 2017 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 30. 4. 2018

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 800 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 3 800 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Miroslav Brda miroslav.brda@plzensky-kraj.cz +420377195767 referent na úseku dotací a projektů

Přílohy

Název Popis
priloha-a
Popis dotačního titulu
Formulář přílohy A k žádosti o dotaci Stáhnout
priloha-b
Popis dotačního titulu
Formulář přílohy B k žádosti o dotaci Stáhnout
priloha-c
Popis dotačního titulu
Formulář přílohy C k žádosti o dotaci Stáhnout
prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář přílohy k dotaci - Přehled majetkových vztahů Stáhnout
cestne-prohlaseni-zadatele-o-dotaci-z-rozpoctu-plzenskeho-kraje
Čestné prohlášení
Formulář přílohy k dotaci - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU PLZEŇSKÉHO KRAJE Stáhnout
financni-vyporadani-dotace-2018-formular
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář přílohy k dotaci - Finanční vypořádání dotace 2018 Stáhnout
zadost-zp-2018
Popis dotačního titulu
Formulář žádosti o dotaci pro ZP 2018 Stáhnout
pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-zp-2018
Pravidla dotačního titulu
Pravidla Stáhnout
Schválené žádosti
Neschválené žádosti