Přihlásit se do aplikace eDotace

Dotační portál Plzeňského kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů.

Jsou zde zveřejňovány:

  • vyhlášené dotační programy,
  • pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu,
  • aktuality a kontakty na jednotlivé administrátory dotačních programů
  • další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z rozpočtu kraje

Krajské dotační programy Plzeňského kraje pro rok 2014

Dotační programy Plzeňského kraje jsou vyhlašovány Radou Plzeňského kraje, která zároveň schvaluje znění příslušných Pravidel pro žadatele a příjemce.

Administraci dotačních programů provádějí jednotlivé odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Odbor: Název: Začátek podání:
v
Stav dotačního titulu: Rok:      
OdborNázev dotačního programuNázev dotačního tituluZačátek podáníUkončení podáníStav 
Odbor bezpečnosti a krizového řízeníFinanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 2014Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 201422. ledna 201431. prosince 2014Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuMikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 20151. prosince 201430. září 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuObnova historického stav. fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje 2015Č. 1 Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památ. rezervací a zón 201517. prosince 20142. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuObnova historického stav. fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje 2015Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 201517. prosince 20142. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuPodpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2015Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 201517. prosince 20142. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuZachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2015Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 201517. prosince 20142. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuZachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2015Č. 2 Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kult. památek - děl v exteriéru 201517. prosince 20142. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor regionálního rozvojePodnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 201517. prosince 201423. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor regionálního rozvojeProgram stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015PSOV PK 2015 - Integrované projekty17. prosince 201425. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor regionálního rozvojeProgram stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015PSOV PK 2015 - Projekty obcí17. prosince 201425. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor regionálního rozvojeProgram stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015PSOV PK 2015 - Územní plány17. prosince 201425. února 2015Sběr žádostí otevřen

Jednotlivé odbory zodpovídají za včasné uveřejňování veškerých informací, souvisejících s jednotlivými dotačními programy v jejich gesci.