Přihlásit se do aplikace eDotace

Dotační portál Plzeňského kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů.

Jsou zde zveřejňovány:

  • vyhlášené dotační programy,
  • pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu,
  • aktuality a kontakty na jednotlivé administrátory dotačních programů
  • další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z rozpočtu kraje

Krajské dotační programy Plzeňského kraje pro rok 2014

Dotační programy Plzeňského kraje jsou vyhlašovány Radou Plzeňského kraje, která zároveň schvaluje znění příslušných Pravidel pro žadatele a příjemce.

Administraci dotačních programů provádějí jednotlivé odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Odbor: Název: Začátek podání:
v
Stav dotačního titulu: Rok:      
OdborNázev dotačního programuNázev dotačního tituluZačátek podáníUkončení podáníStav 
Koordinátor projektu bezpečný krajPlzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 201522. ledna 201516. března 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor bezpečnosti a krizového řízeníFinanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 2015Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 20152. ledna 201531. prosince 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor bezpečnosti a krizového řízeníPodpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 20152015 Nákup nové CAS z rozpočtu kraje26. ledna 201520. března 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor bezpečnosti a krizového řízeníPodpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 20152015 Opravy CAS menšího rozsahu z rozpočtu kraje26. ledna 201520. března 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor bezpečnosti a krizového řízeníPodpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 20152015 Opravy CAS většího rozsahu z rozpočtu kraje26. ledna 201520. března 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor bezpečnosti a krizového řízeníPodpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 20152015 Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje26. ledna 201520. března 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor bezpečnosti a krizového řízeníPodpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 20152015 Technické zhodnocení CAS nebo VT z rozpočtu kraje26. ledna 201520. března 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor bezpečnosti a krizového řízeníPodpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje v roce 2015Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje v roce 201526. ledna 201527. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kancelář hejtmanaDotační program Odboru kancelář hejtmana 2015Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje 201515. ledna 201530. října 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuMikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 20151. prosince 201430. září 2015Sběr žádostí otevřen

Jednotlivé odbory zodpovídají za včasné uveřejňování veškerých informací, souvisejících s jednotlivými dotačními programy v jejich gesci.