Přihlásit se do aplikace eDotace

Dotační portál Plzeňského kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů.

Jsou zde zveřejňovány:

  • vyhlášené dotační programy,
  • pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu,
  • aktuality a kontakty na jednotlivé administrátory dotačních programů
  • další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z rozpočtu kraje

Krajské dotační programy Plzeňského kraje pro rok 2014

Dotační programy Plzeňského kraje jsou vyhlašovány Radou Plzeňského kraje, která zároveň schvaluje znění příslušných Pravidel pro žadatele a příjemce.

Administraci dotačních programů provádějí jednotlivé odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Odbor: Název: Začátek podání:
v
Stav dotačního titulu: Rok:      
OdborNázev dotačního programuNázev dotačního tituluZačátek podáníUkončení podáníStav 
Koordinátor projektu bezpečný krajPlzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence krominality pro rok 2014Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 201420. února 201421. dubna 2014Sběr žádostí otevřen
Odbor bezpečnosti a krizového řízeníFinanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 2014Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 201422. ledna 201431. prosince 2014Sběr žádostí otevřen
Odbor informatikyFinanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2014Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 20141. března 201425. dubna 2014Sběr žádostí otevřen
Odbor kancelář hejtmanaDotační program Odboru kancelář hejtmana 2014Dotace z Fondu hejtmana 201420. ledna 201430. listopadu 2014Sběr žádostí otevřen
Odbor regionálního rozvojeHavarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2014Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 201416. dubna 201430. června 2014Sběr žádostí otevřen
Odbor sociálních věcíPodpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2014 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 201415. dubna 201430. května 2014Sběr žádostí otevřen
Odbor sociálních věcíPodpora sociálních služeb 2014Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2014 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi15. dubna 201430. května 2014Sběr žádostí otevřen
Odbor sociálních věcíProgram podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2014Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 201418. března 201422. dubna 2014Sběr žádostí otevřen
Odbor zdravotnictvíPodpora vzdělávání lékařů 2014Podpora vzdělávání lékařů 20143. března 201430. května 2014Sběr žádostí otevřen
Odbor životního prostředíPodpora hospodaření v lesích 2014 - 20202014 Podpora hospodaření v lesích 20. března 201420. května 2014Sběr žádostí otevřen

Jednotlivé odbory zodpovídají za včasné uveřejňování veškerých informací, souvisejících s jednotlivými dotačními programy v jejich gesci.