Přihlásit se do aplikace eDotace

Dotační portál Plzeňského kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů.

Jsou zde zveřejňovány:

  • vyhlášené dotační programy,
  • pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu,
  • aktuality a kontakty na jednotlivé administrátory dotačních programů
  • další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z rozpočtu kraje

Krajské dotační programy Plzeňského kraje pro rok 2014

Dotační programy Plzeňského kraje jsou vyhlašovány Radou Plzeňského kraje, která zároveň schvaluje znění příslušných Pravidel pro žadatele a příjemce.

Administraci dotačních programů provádějí jednotlivé odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Odbor: Název: Začátek podání:
v
Stav dotačního titulu: Rok:      
OdborNázev dotačního programuNázev dotačního tituluZačátek podáníUkončení podáníStav 
Koordinátor projektu bezpečný krajPlzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 201522. ledna 201516. března 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor bezpečnosti a krizového řízeníFinanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 2015Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 20152. ledna 201531. prosince 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kancelář hejtmanaDotační program Odboru kancelář hejtmana 2015Dotace OKHE pro nestátní neziskové organizace 2015 - výzva 1.5. ledna 201531. ledna 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kancelář hejtmanaDotační program Odboru kancelář hejtmana 2015Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje 201515. ledna 201530. října 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuMikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 20151. prosince 201430. září 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuObnova historického stav. fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje 2015Č. 1 Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památ. rezervací a zón 201517. prosince 20142. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuObnova historického stav. fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje 2015Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 201517. prosince 20142. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuPodpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2015Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 201517. prosince 20142. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuPodpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2015Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 201517. prosince 20142. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuPodpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2015Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 201517. prosince 20142. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuZachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2015Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 201517. prosince 20142. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuZachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2015Č. 2 Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kult. památek - děl v exteriéru 201517. prosince 20142. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor regionálního rozvojePodnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 201517. prosince 201423. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor regionálního rozvojeProgram stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015PSOV PK 2015 - Integrované projekty17. prosince 201425. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor regionálního rozvojeProgram stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015PSOV PK 2015 - Projekty obcí17. prosince 201425. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor regionálního rozvojeProgram stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015PSOV PK 2015 - Územní plány17. prosince 201425. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor sociálních věcíProgram podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2015Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 20155. ledna 201530. ledna 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor školství, mládeže a sportuBezpečné brankyBezpečné branky 201520. ledna 201518. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor školství, mládeže a sportuKluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládežKluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v roce 201520. ledna 201518. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor školství, mládeže a sportuPodpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárod. studijních programůPodpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 201520. ledna 201518. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor školství, mládeže a sportuPodpora preventivních aktivit a výchovy k toleranciPodpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 201520. ledna 201518. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor školství, mládeže a sportuPodpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v roce 2015Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v roce 201520. ledna 201518. února 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor školství, mládeže a sportuPříspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2015Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 201520. ledna 201518. února 2015Sběr žádostí otevřen

Jednotlivé odbory zodpovídají za včasné uveřejňování veškerých informací, souvisejících s jednotlivými dotačními programy v jejich gesci.