Přihlásit se do aplikace eDotace

Dotační portál Plzeňského kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů.

Jsou zde zveřejňovány:

  • vyhlášené dotační programy,
  • pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu,
  • aktuality a kontakty na jednotlivé administrátory dotačních programů
  • další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z rozpočtu kraje

Krajské dotační programy Plzeňského kraje pro rok 2015

Dotační programy Plzeňského kraje jsou vyhlašovány Radou Plzeňského kraje, která zároveň schvaluje znění příslušných Pravidel pro žadatele a příjemce.

Administraci dotačních programů provádějí jednotlivé odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Odbor: Název: Začátek podání:
v
Stav dotačního titulu: Rok:      
OdborNázev dotačního programuNázev dotačního tituluZačátek podáníUkončení podáníStav 
Odbor bezpečnosti a krizového řízeníFinanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 2015Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 20152. ledna 201531. prosince 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kancelář hejtmanaDotační program Odboru kancelář hejtmana 2015Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje 201515. ledna 201530. října 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuMikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 20151. prosince 201430. září 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor sociálních věcíPodpora sociálních služeb 2015Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 201527. března 20159. dubna 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor sociálních věcíProgram podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2015Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 201527. března 20159. dubna 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor školství, mládeže a sportuPodpora rozvoje Západočeské univerzity v PlzniPodpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 20153. března 201531. března 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor životního prostředíDotační program vodohospodářské infrastruktury 2015Dotační program vodohospodářské infrastruktury 201526. března 201513. dubna 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor životního prostředíEkologické projekty 2015Dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací - zásobování pitnou vodou26. března 201513. dubna 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor životního prostředíEkologické projekty 2015Dotační titul č. 4: Podpora zpracování projektových dokumentací - kanalizace a čistírny odpadních vod26. března 201513. dubna 2015Sběr žádostí otevřen
Odbor životního prostředíEkologické projekty 2015Dotační titul č. 5: Podpora zpracování projektových dokumentací - protipovodňová opatření26. března 201513. dubna 2015Sběr žádostí otevřen

Jednotlivé odbory zodpovídají za včasné uveřejňování veškerých informací, souvisejících s jednotlivými dotačními programy v jejich gesci.