eDotace

Plzeňský kraj

2021 Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu

Účel podpory

Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu Příspěvek je určen na nákup nového dopravního automobilu (dále též jen DA). Podmínkou poskytnutí příspěvku kraje je přidělení dotace na pořízení nového dopravního automobilu z dotačního programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021.


Důvod podpory

Cílem je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.


Potenciální žadatelé

Finanční podpora z tohoto programu může být poskytnuta pouze obci, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany. Dotace bude poskytnuta pouze pro odborně a personálně způsobilé JSDHO.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 23.2.2021
Žádosti od 26.3.2021 0:00:00
Žádosti do 19.4.2021 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 30. 9. 2021

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 6 300 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 300 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Ivan Kraus ivan.kraus@plzensky-kraj.cz +420377195788 vedoucí oddělení dotací a projektu Bezpečný kraj
Petra Jarošová petra.jarosova@plzensky-kraj.cz +420377195531 774 575 910
Ing. Kateřina Vaněčková katerina.vaneckova@plzensky-kraj.cz +420377195148  
Mgr. Marianna Zumr marianna.zumr@plzensky-kraj.cz +420377195556  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout priloha-c-1-pravidel-prispevek-na-nakup-da
Čestné prohlášení
Stáhnout pravidla-jsdho-2021
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout 2021-pk-da-formular-zaverecne-zpravy
Ostatní přiloha dotačního titulu
2021 PK DA Formulář závěrečné zprávy.xlsx
Schválené žádosti
Neschválené žádosti