eDotace

Plzeňský kraj

Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2021

Účel podpory

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který je blíže specifikován v žádosti o dotaci. Tento projekt musí souviset s doplněním datového fondu projektu technické mapy - DTM DMVS PK. Celková částka dotačního programu je 5 000 000 Kč.


Důvod podpory

Rozvoj datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji


Potenciální žadatelé

Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje v souladu s Pravidly programu.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 19.1.2021
Žádosti od 22.2.2021 0:00:00
Žádosti do 26.5.2021 23:59:00
Lhůta pro rozhodnutí Termíny zastupitelstva PK - 14.6.2021

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 5 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 500 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Jana Stehlíková jana.stehlikova@plzensky-kraj.cz +420377195269 informatik

Přílohy

Název Popis
Stáhnout podepsana-pravidla-pro-poskytovani-dotaci-z-dp-dtm-2021-a-jeho-prilohy-k-vyhlaseni
Pravidla dotačního titulu
Podepsaná Pravidla pro poskytování dotací z dotačního programu Plzeňského kraje Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2021
Stáhnout formular-zaverecneho-vyuctovani
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout estne-prohlaseni-zadatele-o-cerpani-prostredku-na-projekt
Čestné prohlášení
Stáhnout estne-prohlaseni-zadatele-o-dotaci-z-rozpoctu
Čestné prohlášení
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti