eDotace

Plzeňský kraj

PSOV PK 2021 - Projekty obcí

Účel podpory

Dotace na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy, rekonstrukce nebo opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí. Dotace je určena na akce investičního nebo neinvestičního charakteru např. v oblastech: místní komunikace, obecní budovy (obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice atd.), chodníky, dětská hřiště, sportoviště, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, požární nádrže, sakrální stavby, veřejná prostranství. Pro obce do 1000 obyvatel dotace ve výši 100 - 500 tis. Kč, pro obce nad 1000 obyvatel dotace ve výši 100 - 300 tis. Kč, max. podíl dotace na celkových nákladech akce 70 %. Další podrobnosti dotačního titulu jsou uvedeny v Pravidlech PSOV PK 2021.


Důvod podpory

Podpora venkovských oblastí kraje.


Potenciální žadatelé

Obce Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000, ostatní obce pro svou místní část do 500 obyvatel.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 4.1.2021
Žádosti od 3.2.2021 0:00:00
Žádosti do 16.2.2021 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí předpokládané schválení dotací na ZPK 19. 4. 2021

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 57 646 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 500 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Michaela Černá michaela.cerna@plzensky-kraj.cz +420377195305 pro okres Klatovy a Tachov
Bc. Petra Hessová petra.hessova@plzensky-kraj.cz +420377195695 pro okres Plzeň-jih a Plzeň-město
Mgr. Václav Baxa vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz +420377195406 pro okres Domažlice
Bc. Lenka Šmejkalová lenka.smejkalova@plzensky-kraj.cz +420377195764 pro okres Plzeň-sever a Rokycany

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-psov-2021
Pravidla dotačního titulu
Pravidla PSOV PK 2021
Stáhnout cestne-prohlaseni-obec-el
Čestné prohlášení
Formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - povinná příloha žádosti o dotaci ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ - vyplnit, vytisknout, podepsat, orazítkovat
Stáhnout cestne-prohlaseni-obec-k-rucnimu-vyplneni
Čestné prohlášení
Formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - povinná příloha žádosti o dotaci formulář k RUČNÍMU vyplnění - vytisknout, ručně vyplnit, podepsat, orazítkovat
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu-obec
Čestné prohlášení
Formulář PŘEHLED MAJETKOVÝCH VZTAHŮ - povinná příloha žádosti uvádí se pouze podíl obce v obchodních společnostech (a.s., s.r.o.)
Stáhnout vzor-vyplneni-zadosti-projekty-obci
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění polí elektronické žádosti
Stáhnout formular-zva-a
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář závěrečného vyhodnocení akce (ZVA)
Schválené žádosti
Neschválené žádosti