eDotace

Plzeňský kraj

Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy nemovitého majetku v roce 2019

Účel podpory

Cílem programu je vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Účelem dotačního programu je podpora oprav nemovitého majetku na území Plzeňského kraje, který je ve vlastnictví spolků/pobočných spolků se sídlem v Plzeňském kraji v obci do 30 tis. obyvatel nebo nemovitého majetku ve vlastnictví obcí Plzeňského kraje do 30 tis. obyvatel, který má spolek/pobočný spolek v nájmu nebo výpůjčce; nájemní smlouva/smlouva o výpůjčce musí být ke dni podání žádosti v účinnosti minimálně 24 měsíců.


Důvod podpory

Podpora dobrovolnické spolkové činnosti ve venkovských oblastech Plzeňského kraje, která přispívá k rozvoji společenského života na venkově.


Potenciální žadatelé

Způsobilým žadatelem o finanční dotaci v tomto dotačním programu jsou tyto právnické osoby se sídlem v Plzeňském kraji (mimo město Plzeň): - spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, - pobočný spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 19.3.2019
Žádosti od 1.5.2019 8:00:00
Žádosti do 15.5.2019 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 24. 6. 2019

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 4 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-dotacniho-programu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout formular-zadosti
Popis dotačního titulu
Stáhnout cestne-prohlaseni
Čestné prohlášení
Schválené žádosti
Neschválené žádosti