eDotace

Plzeňský kraj

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje 2019

Účel podpory

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje, především se jedná o udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, v případě pamětních desek může být dotace určena v odůvodněných případech i na jejich zhotovení. Pomníkem se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a pamětní desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající historické události, významné osobnosti, první a druhý československý odboj nebo oběti první světové války, nacistického teroru v letech 1938 – 1945, nebo komunistického režimu. Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany.


Důvod podpory

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje s důrazem na zachování jejich významu, historické a architektonické hodnoty.


Potenciální žadatelé

Žádost podává vlastník objektu či nemovitosti, na níž se má instalovat pamětní deska. V případě stavby ve spoluvlastnictví podává žádost jen jeden ze spoluvlastníků, a to za souhlasu ostatních formou čestného prohlášení. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 18.12.2018
Žádosti od 18.1.2019 0:00:00
Žádosti do 28.6.2019 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 16.12.2019

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Michala Poláková michala.polakova@plzensky-kraj.cz +420377195344 Administrátor dotací na oddělení památkové péče - tel.: 377 195 344
Helena Procházková helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz +420377195189 Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu - tel.: 377 195 189

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-z-dotacniho-programu
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu pro r. 2019
Stáhnout priloha-c-1a-pravidel-program-pomniky-a-hroby-prohlaseni-a-rozpocet-obce-2019
Čestné prohlášení
Příloha č. 1a) Pravidel_Program pomníky a hroby - prohlášení a rozpočet_obce 2019
Stáhnout priloha-c-1b-pravidel-program-pomniky-a-hroby-prohlaseni-a-rozpocet-po-2019
Čestné prohlášení
Příloha č. 1b) Pravidel_Program pomníky a hroby - prohlášení a rozpočet_PO 2019
Stáhnout priloha-c-1c-pravidel-program-pomniky-a-hroby-prohlaseni-a-rozpocet-fo-2019
Čestné prohlášení
Příloha č. 1c) Pravidel_Program pomníky a hroby - prohlášení a rozpočet_FO 2019
Stáhnout priloha-c-2-pravidel-program-pomniky-a-hroby-vyuctovani-2019
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 2) Pravidel_Program pomníky a hroby - vyúčtování 2019
Schválené žádosti
Neschválené žádosti