eDotace

Plzeňský kraj

Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019

Účel podpory

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který je blíže specifikován v žádosti o dotaci. Tento projekt musí souviset s doplněním datového fondu projektu technické mapy - DTM DMVS PK. Celková částka dotačního programu je 6 000 000 Kč.


Důvod podpory

Rozvoj datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji


Potenciální žadatelé

Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje v souladu s Pravidly programu.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 3.1.2019
Žádosti od 18.2.2019 0:00:00
Žádosti do 16.6.2019 23:59:00
Lhůta pro rozhodnutí Termíny zastupitelstva PK - 10.6.2019; 9.9.2019

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 6 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 500 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Jana Stehlíková jana.stehlikova@plzensky-kraj.cz +420377195269 Administrátor dotace
Ing. Antonín Procházka antonin.prochazka@plzensky-kraj.cz +420377195276 Administrátor DTM

Přílohy

Název Popis
Stáhnout priloha-c-1
Popis dotačního titulu
Technické parametry dat dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“.
Stáhnout priloha-c-3
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování k dotačnímu programu
Stáhnout priloha-c-4
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení žadatele - vypořádání vůči státnímu rozpočtu
Stáhnout priloha-c-5
Ostatní přiloha dotačního titulu
Povinná osnova popisu projektu, o jehož podporu se žádá
Stáhnout priloha-c-6
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení o čerpání na projekt
Stáhnout priloha-c-7
Ostatní přiloha dotačního titulu
Přehled majetkových vztahů (dle § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění)
Stáhnout pravidla-dotacniho-titulu
Pravidla dotačního titulu
Elektronicky podepsaná pravidla dotačního titulu včetně veškerých příloh
Schválené žádosti
Neschválené žádosti