eDotace

Plzeňský kraj

2019 Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Účel podpory

Účelem programu je obnova majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.


Důvod podpory

Finanční podpora při obnově základních funkcí v území kraje se zvláštním zřetelem na obnovu základních funkcí zajišťovaných obcemi na území kraje.


Potenciální žadatelé

Žadatelem a příjemcem dotace může být obec. Žádost o dotaci musí žadatel podat do 30 dnů od vzniku škodní události.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 23.11.2018
Žádosti od 23.12.2018 0:00:00
Žádosti do 1.11.2019 0:00:00
Lhůta pro rozhodnutí O žádosti podané do 31. 10. 2019 bude rozhodnuto do konce příslušného rozpočtového roku, o ostatních žádostech, do konce roku následujícího.

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 4 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 4 000 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Róbert Miček robert.micek@plzensky-kraj.cz +420377195149  
Ing. Ivan Kraus ivan.kraus@plzensky-kraj.cz +420377195788  
JUDr. Helena Lucáková helena.lucakova@plzensky-kraj.cz +420377195130  
Petra Jarošová petra.jarosova@plzensky-kraj.cz +420377195531  
Mgr. Václav Baxa vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz +420377195406  
Bc. Pavlína Nováčková pavlina.novackova@plzensky-kraj.cz +420377195094  
Ing. Ivana Bošinová ivana.bosinova@plzensky-kraj.cz    
Bc. Jan Antony DiS. jan.antony@plzensky-kraj.cz +420377195627  
Mgr. Zdenek Bernášek zdenek.bernasek@plzensky-kraj.cz +420377195236  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout zadost
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout zvlastni-list-majetku
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout pravidla-dotacniho-programu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout zaverecna-zprava
Ostatní přiloha dotačního titulu
závěrečná zpráva
Schválené žádosti
Neschválené žádosti