eDotace

Plzeňský kraj

2018 Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu

Účel podpory

Příspěvek je určen výhradně na opravy CAS, které nejsou technickým zhodnocením ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Technickým zhodnocením ovšem může být ta část akce, která není financovaná z rozpočtu Plzeňského kraje. Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci. Maximální výše příspěvku na jednu žádost je 700.000 Kč. Pokud je akce financována z dotačního programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018, je maximální výše příspěvku 500.000 Kč.


Důvod podpory

Cílem titulu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.


Potenciální žadatelé

Finanční podpora z tohoto programu může být poskytnuta pouze obci, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 29.1.2018
Žádosti od 1.3.2018 0:00:00
Žádosti do 31.3.2018 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 11. 6. 2018

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 100 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 700 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Petra Jarošová petra.jarosova@plzensky-kraj.cz +420377195531 referent na úseku dotací
Ing. Ivan Kraus ivan.kraus@plzensky-kraj.cz +420377195788  
Ing. Kateřina Vaněčková katerina.vaneckova@plzensky-kraj.cz +420377195148  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout umisteni-loga-na-vozidle-cas-pdf
Ostatní přiloha dotačního titulu
Umístění loga na vozidle CAS.pdf
Stáhnout 2018-ovr-zadost-a-cestne-prohlaseni-docx
Čestné prohlášení
2018 OVR Žádost a čestné prohlášení.docx
Stáhnout pravidla-programu-podpory-jsdho-v-pk-v-roce-2018
Pravidla dotačního titulu
Pravidla programu podpory JSDHO v PK v roce 2018
Stáhnout 2018-pk-ovr-formular-a-pokyny-k-zaverecne-zprave-docx
Ostatní přiloha dotačního titulu
2018 PK OVR Formulář a pokyny k závěrečné zprávě.docx
Schválené žádosti
Neschválené žádosti