eDotace

Plzeňský kraj

Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2018

Účel podpory

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který je blíže specifikován v žádosti o dotaci. Tento projekt musí souviset s doplněním datového fondu projektu technické mapy - DTM DMVS PK. Celková částka dotačního programu je 4 000 000 Kč. Rozpočtovým opatřením č. 81, provedeným na základě usnesení RPK č. 1877/18, byl schválen přesun finančních prostředků 1.300.000 Kč z rozpočtové oblasti Ostatní financování (Rezerva na nepředvídatelné výdaje - Ostatní provozní výdaje – Běžné výdaje) do rozpočtové oblasti Informatika, čímž došlo k navýšení prostředků dotačního programu o tuto částku. Celková částka dotačního programu je po navýšení 5 300 000 Kč.


Důvod podpory

Rozvoj datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji.


Potenciální žadatelé

Obce v území Plzeňského kraje v souladu s Pravidly programu.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 20.12.2017
Žádosti od 22.1.2018 0:00:00
Žádosti do 26.4.2018 23:59:00
Lhůta pro rozhodnutí Termíny zastupitelstva PK - 9.4.2018; 11.6.2018; 10.9.2018

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 5 300 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 500 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Jana Stehlíková jana.stehlikova@plzensky-kraj.cz +420377195269  
Ing. Antonín Procházka antonin.prochazka@plzensky-kraj.cz +420377195276 Informatik

Přílohy

Název Popis
Stáhnout dotacni-program-podepsany
Pravidla dotačního titulu
Hlavní dokument elektronicky podepsaný
Stáhnout priloha-c-1-detailni-specifikace-financni-podpory-rozsirovani-datoveho-fondu-dtm-pk
Popis dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-2-smlouva-o-poskytnuti-ucelove-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-3-formular-zaverecne-zpravy
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-4-cestne-prohlaseni-vyporadani-vuci-statnimu-rozpoctu
Čestné prohlášení
Stáhnout priloha-c-5-povinna-osnova-popisu-projektu-o-jehoz-podporu-se-zada
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-6-cestne-prohlaseni-o-cerpani-na-projekt
Čestné prohlášení
Stáhnout priloha-c-7-strategie-rozvoje-dmvs-pk
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout upozorneni
Ostatní přiloha dotačního titulu
Oznámení o vyčerpání finanční alokace
Schválené žádosti
Neschválené žádosti