eDotace

Plzeňský kraj

2018 Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Účel podpory

Účelem programu je obnova majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.


Důvod podpory

Finanční podpora při obnově základních funkcí v území kraje se zvláštním zřetelem na obnovu základních funkcí zajišťovaných obcemi na území kraje.


Potenciální žadatelé

Žadatelem a příjemcem dotace může být obec i jiné právnické osoby, i fyzické osoby.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 1.11.2017
Žádosti od 1.11.2017 0:00:00
Žádosti do 31.10.2018 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí O žádosti podané do 31. 10. 2018 bude rozhodnuto do konce příslušného rozpočtového roku, o ostatních žádostech, do konce roku následujícího.

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 4 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 4 000 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Petra Jarošová petra.jarosova@plzensky-kraj.cz +420377195531 referent na úseku dotací
Ing. Róbert Miček robert.micek@plzensky-kraj.cz +420377195149  
JUDr. Helena Lucáková helena.lucakova@plzensky-kraj.cz +420377195130  
Ing. Ivan Kraus ivan.kraus@plzensky-kraj.cz +420377195788  
Mgr. Václav Baxa vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz +420377195406  
Bc. Pavlína Nováčková pavlina.novackova@plzensky-kraj.cz +420377195094  
Ing. Ivana Bošinová ivana.bosinova@plzensky-kraj.cz   telefon: +420377195 374
Ing. Kateřina Štoková katerina.stokova@plzensky-kraj.cz +420377195148  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout zadost-obnova
Ostatní přiloha dotačního titulu
žádost-obnova
Stáhnout 2018-pk-obnova-formular-zaverecne-zpravy
Ostatní přiloha dotačního titulu
2018 PK Obnova Formulář závěrečné zprávy
Stáhnout pravidla-programu
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“
Stáhnout specifikace-zadosti
Pravidla dotačního titulu
Příloha č. 1 pravidel programu - Formulář specifikace žádosti
Stáhnout zvlastni-list-majetku
Pravidla dotačního titulu
Příloha č. 2 pravidel programu - zvláštní list majetku
Schválené žádosti
Neschválené žádosti