eDotace

Plzeňský kraj

Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017 - 2. kolo

Účel podpory

Program je vyhlášen s cílem podpory pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti tělovýchovy a sportu. • Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, odborně a organizačně řídí a podporují činnost spolků, zabezpečují činnost družstev talentovaných dětí a mládeže a talentovaných jednotlivců soutěžících na krajské, republikové a mezinárodní úrovni. • Podpora při pořádání a organizování sportovních akcí, soustředění a sportovních soutěží zejména pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci Plzeňského kraje, pořádání sportovních akcí celostátního a mezinárodního významu, podpora tělovýchovných a sportovních akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji. • Podpora reprezentačních výběrů startujících za Plzeňský kraj, reprezentantů České republiky, kteří mají trvalé bydliště na území Plzeňského kraje. • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže zaměřených na sportovní a tělovýchovnou činnost, podpora propagace sportu a jeho pozitivního působení na hodnotovou orientaci dětí a mládeže, soutěživost, rozvoj a zachování všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých. • Neinvestiční podpora materiálně technického vybavení sportovních organizací, příspěvek na náklady spojené s provozem a údržbou objektů sloužících k provozování pravidelné sportovní činnosti, podpora spolkové činnosti. • Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro sport a zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.


Důvod podpory

Pravidelná celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti tělovýchovy a sportu.


Potenciální žadatelé


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 23.5.2017
Žádosti od 23.6.2017 0:00:00
Žádosti do 2.7.2017 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2017

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 5 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Dominika Strolená dominika.strolena@plzensky-kraj.cz +420377195101  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace
Popis dotačního titulu
Stáhnout formular-zadosti-priloha-k-elektronicke-zadosti-o-dotaci
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout 2-kolo-prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout 2-kolo-formular-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout 2-kolo-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout formular-financni-vyporadani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout 2-kolo-formular-vyuctovani
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti