eDotace

Plzeňský kraj

Podpora spolkové činnosti na venkově – investiční projekty 2017

Účel podpory

Cílem programu je vytvářet a zlepšovat technické podmínky k zabezpečení nekomerční činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Jedná se o podporu projektů zaměřených na: - pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku, dále jen DHM (majetek oceněn na min. 40 tis. Kč s dobou použitelnosti více jak 1 rok), - rekonstrukce a modernizace nemovitých věcí (nikoliv opravy). Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity na projekty související s podnikatelskou činností vytvářející zisk. Ziskem není výnos z provozu zařízení, který je použit na úhradu nákladů spojených s provozem.


Důvod podpory

Podpora materiálního zajištění veřejně prospěšné činnosti ve venkovských oblastech. Podpora nekomerční spolkové činnosti ve venkovských oblastech Plzeňského kraje, která přispívá k rozvoji společenského života na venkově a motivuje obyvatele k veřejné dobrovolné činnosti.


Potenciální žadatelé

Způsobilým žadatelem o finanční dotaci v tomto dotačním programu může být uvedená právnická osoba: - spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů - pobočný spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 28.2.2017
Žádosti od 28.3.2017 8:00:00
Žádosti do 12.5.2017 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 26. 6. 2017

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Jindra Radová jindra.radova@plzensky-kraj.cz +420377195281  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotacniho-programu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout priloha-dotacniho-programu-formular-zadosti-o-dotaci
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout cestne-uprohlaseni-prijemce-dotace-z-rozpoctu-pk
Čestné prohlášení
Stáhnout formular-vyuctovani
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti