eDotace

Plzeňský kraj

Individuální dotace OKHE 2017

Účel podpory

Individuální dotace OKHE 2017 lze použít jako mimoprogramovou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje pouze ve výjimečných případech, kdy nebylo možno využít žádosti o poskytnutí dotace z jiných vyhlášených dotačních programů Plzeňského kraje. Alokace finančních prostředků na dotační titul: 3 000 000,- Kč. UPOZORNĚNÍ: Na všech originálech pokladních dokladů i faktur, které budou uplatňovány v rámci dotace PK, musí být napsáno - "HRAZENO Z DOTACE PLZEŇSKÉHO KRAJE"!


Důvod podpory

Podpora projektů a činností, na které nelze žádat v rámci ostatních vyhlášených dotačních programů a titulů Plzeňského kraje. Jedná se o tzv. "mimoprogramové dotace".


Potenciální žadatelé

Dotaci (podporu) lze poskytnout subjektům bez bližší specifikace, tzn. jak fyzickým, tak právnickým osobám (obec, spolek, svaz, sdružení, společnost, klub, církevní organizace, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond).


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 30.12.2016
Žádosti od 31.1.2017 0:00:00
Žádosti do 30.11.2017 0:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 30 dní od schválení RPK či ZPK.

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
JUDr. Jiří Tyc jiri.tyc@plzensky-kraj.cz +420377195319  
Mgr. Jindra Radová jindra.radova@plzensky-kraj.cz +420377195281  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout cestne-prohlaseni-prijemce-dotace-fyzicke-osoby
Čestné prohlášení
Stáhnout cestne-prohlaseni-prijemce-dotace-pravnicke-osoby
Čestné prohlášení
Stáhnout cestne-prohlaseni-prijemce-dotace-obce
Čestné prohlášení
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-z-dt-individualni-dotace-okhe-2017
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout formular-zadosti-o-dotaci-2017
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-pro-vyuctovani-dt-individualni-dotace-okhe-2017
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele-prispevkove-organizace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti