eDotace

Plzeňský kraj

2017 Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Účel podpory

Účelem programu je obnova majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.


Důvod podpory

Finanční podpora při obnově základních funkcí v území kraje se zvláštním zřetelem na obnovu základních funkcí zajišťovaných obcemi na území kraje.


Potenciální žadatelé

Žadatelem a příjemcem dotace může být obec i jiné právnické osoby, i fyzické osoby.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 1.12.2016
Žádosti od 1.1.2017 0:00:00
Žádosti do 31.10.2017 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí O žádosti podané bude do 31. 10 2017 bude rozhodnuto do konce příslušného rozpočtového roku, o ostatních žádostech, do konce roku následujícího.

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 4 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 4 000 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Róbert Miček robert.micek@plzensky-kraj.cz +420377195149  
Jarmila Syslová jarmila.syslova@plzensky-kraj.cz +420377195556  
Petra Jarošová petra.jarosova@plzensky-kraj.cz +420377195531  
JUDr. Helena Lucáková helena.lucakova@plzensky-kraj.cz +420377195130  
Ing. Ivan Kraus ivan.kraus@plzensky-kraj.cz +420377195788  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout 2017-pravidla-dotacniho-programu-obnova-uzemi-pdf
Pravidla dotačního titulu
Pravidla dotačního programu i titulu-obnova území
Stáhnout formular-zadosti-obnova
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádosti - obnova. docx
Stáhnout 2016-pravidla-dot-programu-obnova-uzemi
Pravidla dotačního titulu
2016_pravidla_dot_programu_-obnova_uzemi
Schválené žádosti
Neschválené žádosti