eDotace

Plzeňský kraj

PSOV PK 2017 - Projekty obcí

Účel podpory

Dotace na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy, rekonstrukce nebo opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí. Dotace je určena na akce investičního nebo neinvestičního charakteru např. v oblastech: místní komunikace, obecní budovy (obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice atd.), chodníky, dětská hřiště, sportoviště, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, požární nádrže, sakrální stavby, veřejná prostranství. Další podrobnosti dotačního titulu jsou uvedeny v Pravidlech PSOV PK 2017.


Důvod podpory

Podpora venkova.


Potenciální žadatelé

Obce Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 1500, ostatní obce pro svou místní část do 500 obyvatel a obce oceněné v soutěži Vesnice PK roku 2016 bez ohledu na počet obyvatel.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 21.12.2016
Žádosti od 23.1.2017 0:00:00
Žádosti do 15.2.2017 16:00:00
Lhůta pro rozhodnutí jednání ZPK 10.4.2017

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 100 979 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 500 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Michaela Černá michaela.cerna@plzensky-kraj.cz +420377195305 pro okresy Klatovy a Tachov
Bc. Petra Hessová petra.hessova@plzensky-kraj.cz +420377195695 pro okresy Plzeň-jih a Plzeň-město
Mgr. Václav Baxa vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz +420377195406 pro okres Domažlice
Bc. Lenka Šmejkalová lenka.smejkalova@plzensky-kraj.cz +420377195764 pro okresy Plzeň-sever a Rokycany

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-z-dp-psov-pk-2017
Pravidla dotačního titulu
Pravidla PSOV PK 2017
Stáhnout cestne-prohlaseni
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Čestné prohlášení - POVINNÁ příloha žádosti - k ELEKTRONICKÉMU vyplnění
Stáhnout cestne-prohlaseni
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Čestné prohlášení - POVINNÁ příloha k žádosti - k RUČNÍMU vyplnění
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Přehled majetkových vztahů - POVINNÁ příloha žádosti
Stáhnout vzor-vyplneni-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění elektronických polí žádosti v eDotacích
Stáhnout formular-zva
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář závěrečného vyhodnocení akce
Schválené žádosti
Neschválené žádosti