eDotace

Plzeňský kraj

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017

Účel podpory

Dotační titul (DT) Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017 (dále jen „PV PK 2017“) podporuje spolupráci mezi podnikatelskými subjekty Plzeňského kraje a výzkumnými organizacemi (VO) z Plzeňského kraje. Cílem DT PV PK 2017 je posílit rozvoj podniků působících v Plzeňském kraji, a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Formou podpory je neinvestiční dotace podnikatelským subjektům na nákup služeb od VO z regionu. DT PV PK 2017 je stimulem pro podnikatelské subjekty k uskutečnění kontaktu s VO jako poskytovatelem znalostí, k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce a ověření využitelnosti získaných výstupů v praxi. Podnikatelské subjekty tak získají možnost využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých rozvojových aktivit a ke zvýšení své konkurenceschopnosti. Podnikatelské subjekty a VO si ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro budoucí dlouhodobou spolupráci. Malé či střední podniky (tj. podniky, které splňují podmínky stanovené v příloze I Nařízení komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17.6. 2014) si mohou podat Žádost o dotaci až. do výše 150 tisíc Kč (dotace může činit až 75 % z celkových způsobilých výdajů). Velké podniky si mohou podat Žádost o dotaci až do výše 150 tisíc Kč (dotace může činit až 40 % z celkových způsobilých výdajů). Více informací (podporované aktivity, kritéria pro hodnocení žádostí, podmínky pro poskytnutí dotace, vzor žádosti atd.) viz Pravidla DT PV PK 2017 a jejich přílohy.


Důvod podpory

Finanční pomoc podnikům z Plzeňského kraje na nákup služeb od výzkumných organizací z Plzeňského kraje. Více informací viz Pravidla DT PV PK 2017.


Potenciální žadatelé

Okruh způsobilých žadatelů: podniky (malé či střední podniky a velké podniky) se sídlem či provozovnou v Plzeňském kraji - bližší specifikace viz Pravidla DT PV PK 2017.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 20.12.2016
Žádosti od 23.1.2017 0:00:00
Žádosti do 8.3.2017 10:00:00
Lhůta pro rozhodnutí duben 2017

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 150 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Petra Hessová petra.hessova@plzensky-kraj.cz +420377195695  
Ing. Michaela Černá michaela.cerna@plzensky-kraj.cz +420377195305  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout formular-zadost-o-dotaci
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Žádost o dotaci (POVINNÁ příloha k Žádosti o dotaci)
Stáhnout formular-prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Přehled majetkových vztahů (POVINNÁ příloha k Žádosti o dotaci)
Stáhnout formular-nabidka-sluzeb-vyzkumne-organizace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Nabídka služeb výzkumné organizace (POVINNÁ příloha k Žádosti o dotaci)
Stáhnout formular-cestne-prohlaseni
Čestné prohlášení
Formulář Čestné prohlášení (POVINNÁ příloha k Žádosti o dotaci)
Stáhnout formular-cestne-prohlaseni-k-podpore-de-minimis
Čestné prohlášení
Formulář Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (POVINNÁ příloha k Žádosti o dotaci)
Stáhnout formular-zadost-o-proplaceni-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Žádost o proplacení dotace (POVINNÁ příloha k Žádosti o proplacení dotace)
Stáhnout formular-cestne-prohlaseni-k-zadosti-o-proplaceni-dotace
Čestné prohlášení
Formulář Čestné prohlášení k Žádosti o proplacení dotace (POVINNÁ příloha k Žádosti o proplacení dotace)
Stáhnout postup-pri-posuzovani-vyzkumnych-organizaci
Ostatní přiloha dotačního titulu
Postup při posuzování výzkumných organizací (pro informaci)
Stáhnout vzor-zadosti-o-dotaci
Ostatní přiloha dotačního titulu
VZOR Žádosti o dotaci
Stáhnout pravidla-dt-podnikatelske-vouchery-pk-2017
Pravidla dotačního titulu
PRAVIDLA pro žadatele a příjemce dotace z dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017
Stáhnout vzor-dotacni-smlouvy-dt-pv-pk-2017
Ostatní přiloha dotačního titulu
VZOR dotační smlouvy
Schválené žádosti
Neschválené žádosti